Lid worden

Lid worden van de Lancia Club Belgio

Iedere bezitter van een Lancia die ouder is dan 25 jaar, is van harte welkom bij onze club!

De inschrijving

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 50 € per persoon, te storten op het rekeningnummer van Lancia Club Belgio (IBAN: BE25 4144 1919 0182, BIC: KREDBEBB, p.a. Jean Helsen, Dr. Vandeperrestraat 74, 2440 Geel), met vermelding “lidgeld LCB + naam clublid”. Het lidgeld is geldig voor een volledig jaar (1 januari t/m 31 december). Betalingen voor 1 november gelden enkel voor het lopende jaar, na 1 november telt de betaling van het lidgeld ook voor het volgende jaar. Op het moment dat het nieuwe lid de inschrijving heeft betaald, bevestigt hij of zij hierdoor automatisch kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het clubreglement en de toelatingsvoorwaarden.

Als lid van de LCB bent u ook automatisch aangesloten bij de BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertuigen). Na betaling van het lidgeld en de verwerking van uw gegevens sturen we u een lidkaart op. Dit kan enkele dagen duren (de lidkaarten worden via de post bezorgd).

Door toe te treden tot de Lancia Club Belgio ontlast men het bestuur van de LCB van elke verantwoordelijkheid in geval van een ongeval of schade, veroorzaakt tijdens een clubactiviteit. Elk aangesloten lid heeft het recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van de LCB, met uitzondering van de bestuursvergaderingen. De LCB is niet verantwoordelijk voor clubleden wiens auto niet in orde is.

Om lid te worden van LCB dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. In het bezit zijn van een Lancia die ouder is dan 25 jaar. Recentere modellen worden toegelaten na goedkeuring van het LCB-bestuur .
  2. Elke auto die aan een LCB-manifestatie deelneemt, dient in goede staat te verkeren zodat hij geen gevaar vormt voor de andere leden of andere weggebruikers.
  3. Elke auto die aan een LCB-manifestatie deelneemt, dient over alle nodige wettelijke documenten te beschikken, zoals: inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest (indien wettelijk vereist), keuringsbewijs en groene kaart (verzekeringsbewijs).
  4. Gedurende onze activiteiten respecteren de leden de geldende verkeersregels.

Bijzondere clausules

Het bestuur van de LCB kan na samenspraak een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren.

Wanneer de reglementen niet worden nageleefd kan het bestuur van de LCB een lid met onmiddellijke ingang schorsen zonder terugbetaling van het lidgeld.

Bij wangedrag en wanneer een lid schade berokkent aan de club (of één van zijn leden) zal het betrokken lid onmiddellijk geschorst worden.

De leden die gedurende het eindejaarsdiner hun lidgeld niet betaalden of niet aanwezig waren krijgen in de loop van de maand januari een betalings herrinnering toegestuurd. Bij niet-betaling zal het lid worden verwijderd van de ledenlijst (inclusief aansluiting bij de oldtimerfederatie BFOV), niet meer worden aangeschreven voor de volgende clubactiviteiten en het ledenblad Informazione, evenals Historicar, het blad van de FSA, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting, niet meer ontvangen.

Het bestuur van de Lancia Club Belgio.

%d bloggers liken dit: